فیلم “انفرادی” به کارگردانی مسعود اطیابی مرحله تولید خود را می‌گذراند.